Tereza Voříšková

  • Schedule
  • Monday 15:00 – 16:00
  • Tuesday 15:00 – 16:00
  • Wednesday 13:00 – 17:00
  • Thursday 13:00 – 17:00
  • Friday 10:30 – 14:30

Karamika

Lektorka keramiky Tereza Voříšková modelovala první miniaturní předměty z jílu nalezeného v dešťové kaluži. Okouzlila ji možnost stvořit z bláta krásný a užitečný předmět. Ještě blaženější a intenzivnější setkání s hlínou bylo ve 3 letech, kdy si s kamarádem zahlinili celá těla. S porozuměním přistupuje k nejmenším dětem, k jejich vývojové potřebě kontaktu s hlínou a vodou. Sami vědí co a jak chtějí tvořit. Nabízí jim připravené prostředí a dobré hranice vymezující bezpečnou možnost experimentování.

Cesta ke keramickému řemeslu se Tereze otevřela v roce 1997 účastí v kurzech Keramického studia Jarmily Tyrnerové v Kohoutově. A dále odborným studiem na SOŠ Umělecko řemeslné v Praze. Nový pohled na tvorbu přinesla zkušenost s arteterapií. Zaměřením se na průběh přirozeného tvůrčího procesu, nacházením cesty k sobě pomocí výtvarného vyjádření.

Hlavní inspirací je práce s dětmi. Jejich spontaneita, živost a čistota ve výtvarném projevu.

Ve vhodném prostředí, kde se cítí bezpečně a uvolněně, s poskytnutím odborného zázemí (učí se pracovním postupům, způsobům modelování, zacházení s pomůckami atp.) mohou objevovat vlastní tvůrčí cestu. Zhmotňovat svoje představy. Odbornou podporu pro svůj přístup čerpá Tereza z montessori pedagogiky.

  • Degree: Childhood Education
  • Class Educator: Tenderhearts
  • My Languages: Czech
  • Hobby: Arts, Music, Dance