Martina Rybová

Hudebka

Lektorka hudby Martina Rybová pracuje jako učitelka projektu „Hudební výchova JINAK“ – hudební výchova s prvky muzikoterapie a osobnostně sociální výchovy v ZŠ Na Dlouhém lánu v Praze 6 ve třídách prvního stupně s Montessori prvky. Mimo to je lektorkou projektu „Muzikodílny“ – prožitkových relaxačních muzikoterapeutických setkání pro dospělé.

Je absolventkou magisterského studia speciální pedagogiky v Praze, postgraduálního studia Muzikoterapie pro oblast školství a sociální sféry v Plzni a postgraduálního studia Celostní muzikoterapie v Olomouci. Je členkou Muzikoterapeutické asociace ČR. Absolvovala i řadu krátkodobých seminářů věnovaných konkrétním formám muzikoterapie a práce s hlasem a kurzy věnované rozvoji osobnosti.

Hudba a zpěv ji provází celým životem. Zpívá, hraje na kytaru, zobcovou flétnu, djembe a různé netradiční etnické nástroje.

Její filozofií je uchopit hudbu „JINAK“ = rozvíjet v dětech i dospělých jejich přirozenou tvořivost, radost z prožívání světa zvuků a tónů, spoluprožívání radosti z hudby ve skupině. Cílem její práce je lepší porozumění mezi lidmi prostřednictvím rozvoje smyslu pro rytmus, harmonii a vědomého vnímání sebe a svého hlasu.

S Anima ateliérem Martina spolupracuje především v rámci letních dílen.

  • Degree: Childhood Education
  • Class Educator: Tenderhearts
  • My Languages: Czech, English
  • Hobby: Music, Arts