Petra Bejdová

  • Schedule
  • Wednesday 15 – 16, 16:30 – 18 h

Narodila jsem se v Kolíně a k výtvarnu mne to táhlo už od dětství. Kolem sedmého roku věku jsem se rozhodla, že chci být ilustrátorkou a komiksovou tvůrkyní. Na tento sen jsem pak na pár let zapomněla a vedle sportu, který naplňoval téměř všechen můj volný čas, jsem se začala věnovat fotografii.

Vystudovala jsem ateliér Fotografie na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem. Během studií jsem se začala k ilustraci navracet. Zpočátku ve formě kreseb do skicáků, či na okraje poznámek při přednáškách. Postupem času jsem své fotografické práce doplňovala kresbou či drobnou ilustrací. Dalším stupněm od klasické fotografie byla hra s pohybem a zkoumání videa a animace.

Momentálně kombinuji všechny tři přístupy. Pracuji jako fotografka a v roce 2016 jsem se svou kamarádkou Magdalénou Novotnou založila „Pohleď“. V tomto projektu se zaměřujeme na tvorbu tištěných ilustrovaných pohledů a přání, které jsou založeny na hře se slovy, humoru a kresbě. Naše pohledy jsou průběžně v distribuci.

Asistovala jsem u různých workshopů pro děti a v loňském roce jsem vedla kurz fotografie a animace v centru Baby Bubec v Řeporyjích. Děti jsou největší kritici a nic jim neunikne. Drží člověka stále ve střehu a to je to, co mne na práci s nimi velmi baví.