Nikola Němcová

  • Schedule
  • Thursday 15 - 16, 16:30 - 17:30 h

Vystudovala konzervatoř Duncan centre, Praha (šestiletý obor, ukončila titulem Dis. – absolvent je držitelem titulu tanečník, choreograf a vlastní pedagogické minimum) a poté absolvovala studijní stáž na VŠMU v Bratislavě.

Zúčastnila se několika mezinárodních tanečních projektů, podílela se na benefiční akci „Tanec pod Jedličkou“, kde se svými kolegy poskytla dětem z Jedličkova ústavu zábavu ve formě pohybových her založených zejména na představivosti a cítění hudby, vyzkoušela si Feldenkrais metodu, kdy nevidomým pomáhala získat vetší povědomí o svém těle a orientaci těla v prostoru. V roce 2016 se pak v rámci studijního modulu účastnila na projektu „Romance“, kde uplatnila svoji pedagogickou a choreografickou praxi na malých dětech, v představení stejnojmenného názvu.

V současné době působí mj. jako tanečník v představení „Pulsar“ v choreografii Michala Záhory (premiéra byla v březnu 2017 v pražském divadle Ponec).