Linda Hauerová

  • Schedule
  • Wednesday 15 – 18 h
  • Thursday 15 – 18 h

Výtvarné umění a řemeslo mě baví už odmala, proto jsem se rozhodla studovat střední umělecko-průmyslovou školu Zámeček, obor restaurování a konzervování kamene. Tam jsem se seznámila s klasickými sochařskými formami, řemeslnými postupy, historickými technikami a dějinami umění.

Ve studiu pokračuji na UMPRUM, v ateliéru sochařství, a to pro to, že jsem chtěla svůj řemeslný základ rozvinout o umění volné, které má širokou paletu témat a přístupů, které otevírají cestu k mnoha dalším technikám a způsobům uvažování, ať již netradičním nebo klasickým.

Keramická hlína je materiál od nepaměti patřící k umělecké tvorbě, od nejprimitivnějších, až po nejvyšší formy. Právě tvárnost a širokost jejího využití mě baví. Děti mohou rozvíjet svou prostorovou představivost, pracovat s barvami nebo kombinovat materiály, což nabízí široké pole pro rozvoj jejich kreativity.

Rukodělnou práci považuji jednak za skvělý způsob vývoje dovedností, který může vyústit i v profesionální zájem, ale v dětství především i za zajímavý a nenáročný způsob sebevyjádření, objevování prostoru a v neposlední řadě i za způsob, jak aktivně a zábavně relaxovat.

Zkušenost s výukou výtvarného uměním mám ze lhotské výtvarné školky Muška, ve které jsem působila jako lektorka na výtvarných příměstských táborech, ve kterých jsme děti seznamovali s širokým rámcem výtvarných technik a zábavnou cestou rovněž s historií umění.