Klára Fleková

  • Schedule
  • Tuesday 15 - 16, 16.30 - 17.30 h


Vystudovala jsem střední umělecko-průmyslovou školu na Žižkově, obor scénografie. Ve druhém ročníku jsem zavedla dramaticko-výtvarný atelier v dětském studiu Žofka, jehož koncept byl založen na propojování výtvarného umění a divadla, prakticky jsme polovinu hodiny vyráběli výtvarné dekorace a rekvizity k polovině druhé – herecké. Později jsem v dětském studiu učila také keramiku a čistě výtvarný kroužek. Po třech letech jsem s učením skončila a předala atelier své spolužačce.

Začala jsem studovat na DAMU na katedře alternativního a loutkového divadla, také obor scénografie. Vedla jsem několik výtvarných a divadelních dílen pro děti, například ve Vinohradském pivovaru, s názvem „Zimní les“, kde jsme s cca čtyřiceti dětmi tvořili dřevěné masky zvířat. Absolvovala jsem předměty režie, scénografie a pedagogika ve specifických skupinách, což zahrnovalo mimo jiné divadelní tvorbu s mentálně postiženými lidmi v Kladenském ústavu.

Momentálně se moje tvorba ubírá nejvíce hudebním směrem, vedu přípravná oddělení v chlapeckém sboru Bruncvík a kromě toho mám na starosti kostýmy a dramatickou a taneční průpravu chlapců, pokud to program koncertu vyžaduje. Také vedu svůj vlastní sbor, který jsem před rokem založila, je to dívčí sbor s názvem Lada a věnujeme se především moravskému a slovenskému folkloru. Jsem spoluzakladatelka divadelního souboru Flek v Buši, ve kterém se ale poslední dva roky angažuji spíše jako externí poradce.

Zkušenosti s pedagogikou a prací s dětmi jsem kromě zmíněného získala vyrůstáním se čtyřmi mladšími sourozenci a pravidelným hlídáním dětí. Zkušenosti s divadelní tvorbou získávám stále – se studiem na DAMU, kde jsem aktuálně v prvním ročníku magisterského studia s magisterským programem směřujícím k divadelní tvorbě s dětmi a se specifickými skupinami dětí.

Co se týče osobní divadelní tvorby, preferuji autorská představení, ráda využívám principy experimentů se zvukem a změnami klasického divadelního prostoru. Také se ráda věnuji loutkám.

Jinak ale ze všeho nejraději stejně asi vyšívám a peču.