Zobcová flétna

Zobcová flétna je jediným dechovým nástrojem, se kterým se děti mohou seznámit už v nízkém věku. Od nejjednodušších zvuků se formou hry seznamují s nástrojem a postupně se učí základní tóny. Aby se lépe pamatovaly, pomáháme si názvy jmen a věcí, které děti dobře znají. Naučí se vnímat hraný zvuk, opakovat jednoduchou hranou melodii, rytmiku, říkanku nebo písničku. Součástí hry na dechový nástroj je správné dýchání. Nesmíme opomenout také správné držení nástroje.

Kroužek samozřejmě rozvíjí obecné hudební schopnosti, které souvisejí s vývojem řeči a koordinací pohybového aparátu. Tyto činnosti navíc zlepšují schopnost soustředit se a trénují trpělivost. Cílem je mj. podpořit v dětech lásku k hudbě a umožnit jim hudebně se vyjádřit již v raném věku.