Základy animace

Malba, kresba, fotka, film pro školáky.

Tento kurz provede děti různými technikami od statické kresby po plynulý pohyb. Hlavní náplní je poznávat nové věci a různě experimentovat. Kurz nemá pevné mantinely, ale primárně se snaží podpořit dětskou fantazii a kreativitu.

Dětem budou představeny základní principy, techniky i technologie a různé možnosti, jak je využít při naplnění svých představ a projektů.