Tužka, štětec, papír hravě

Během našich výtvarných setkání hodně pracujeme s fantazií dětí. Kresba se váže k příběhům, které jim lektorka vypráví, nebo které děti společně vymýšlí. Jsou to příběhy o tečkách a liniích, o věcech, o lidech, o zvířatech.

Respektujeme vlastní tempo i iniciativu dítěte, učíme větší zručností, vkusné kombinaci barev, objevujeme nové techniky a neobvyklá spojení vyprávění, hudby, hraní s loutkami. Rozvíjíme jemnou motoriku při práci s nástroji, s tužkou, štětcem, nůžkami.

Děti většinou pracují na svém vlastním úkolu, ale někdy se podílejí i na společném projektu, kde si osvojují respektovat práci druhého nebo se navzájem inspirují. Používáme různé barvy – akvarely, tuž, pastely a akryly, ale i kombinujeme techniky tak, aby dětem přinášely větší radost a uspokojení z dobrého výsledku. Jde o práci s voskem, se škrobem, otisky, slepotisky s barvami, vlastnoručními tiskátky, frotáže, ale i jednoduché kresby černou fixou – jako základ ke grafickým technikám. Zakládáme si na práci s různými materiály, dřevem, filcem, papírem, kovem… Snažíme se rozvíjet možnost vizuálního vyprávění komiksem, tvoříme „mapy“ a zakládáme vizuální deníky.

Často jsou našimi průvodci loutky, kořenářka, hlídač pokladu nebo i celý kufr loutek, který v ateliéru máme. Děláme výtvarku tak trochu jinak, s vkusem, nevšedně a s důrazem na individualitu dítěte.

„Kreativita ve výuce je dnes stejně důležitá jako gramotnost a měli bychom s ní nakládat na stejné úrovni.“ (Sir Ken Robinson)