Tanec

Tanec pro děti od 3 do 5 let, Čtvrtek, 15:00 – 16:00
Taneční studio pro školáky od 6 let, Čtvrtek, 16:30 – 17:30

Tanec je prostředek k poznání těla i duše. Skrze tanec získáváme povědomí o cestách, které jsou spojnicemi mezi našim fyzickým a psychickým Já. Tanec nám dává prostor svobodně projevovat naše představy a sny. Samotný pohyb nám umožňuje nahlédnou hlouběji do podstaty našich smyslů a instinktů. Prostřednictvím tance se stáváme citlivějšími k sobě i ke svému okolí. Díky této skutečnosti jsme schopni k sobě promlouvat, s pochopením, zcela beze slov.

Taneční výchova, je jednou z alternativ jak kvalitně kultivovat vývoj dítěte. Děti nejen získají návyk o správném držení těla, cítění rytmu, vnímání škály pohybových kvalit a intenzit, ale také si prostřednictvím aktivit v kolektivu vybudují postojové hodnoty. Cílem taneční výchovy je také v dětech probudit cit pro umění a umět se vněm jak orientovat, tak i realizovat.

Zápis možný kdykoli.