Truhlík

Práce (nejen) se dřevem

Práce se dřevem již v předškolním věku podporuje tvořivost a podněcuje k řešení drobných problémů, které vyvstanou při práci. Děti se postupně učí, jak zacházet bezpečně s nástroji. Pilka, kladívko, šroubovák či smirkový papír jsou zhruba stejně nebezpečné, jako nůžky, sešívačka, lepidlo.

Práce se dřevem již od útlého věku je cennou aktivitou pro všechny děti, protože:

 • umožňuje smysluplně vytvářet z přírodních materiálů. Je, jako u většiny řemesel, vidět propojení lidské činnosti s přírodou
 • využívá velké škály nástrojů, které pak dítě používá obratně, s jistotou a bezpečně
 • rozvíjí hrubou a jemnou motoriku, koordinaci oko – ruka
 • rozvíjí jazyk (děti se pasivně učí jak truhlářské terminologii, tak umění naslouchání, samostatnému přemýšlení a postupně
 • tříbí své komunikační schopnosti), matematické povědomí (měření, proporce, vztah mezi velikostí a tvarem…) a tvořivost (přes zkoumání a kombinování materiálů, radost a naplnění z vlastní nápaditosti a vynalézavosti)
 • buduje jistou úroveň vytrvalosti, koncentrace, sebeúcty a hrdosti přes pocit uspokojení a radosti z vykonané práce
 • rozvíjí sociální dovednosti jako je nezávislost, nutnost se střídat, sdílet a spolupracovat, pocit hrdosti a odpovědnosti za používání pravých nefalšovaných truhlářských nástrojů
 • přivádí děti k nutnosti řešit (problém), rozvíjí jejich dovednost sebereflexe, povědomí o bezpečném používání nástrojů a ohledu k potřebám ostatních dětí

Náplň a způsob práce:

 • jednotlivé postupy a techniky (zatloukání, smirkování, vrtání, lepení, měření, šroubování, řezání, apod.) na sebe postupně navazují a prolínají se
 • starší děti si ob lekci volí činnosti podle zájmu, opakováním technik se zdokonalují a pracují na vlastních námětech. Ob lekci dostávají témata s novou technikou, kterou si následující lekci mohou, ale nemusí trénovat
 • děti se samy „obsluhují“, mají volnost ve výběru nástrojů a pomůcek podle individuální potřeby, zájmu a schopnosti, nicméně i v rámci této volnosti velmi pečlivě dbáme na bezpečnost dětí
 • je respektována přirozenost a spontaneita dětí při objevování dřeva
 • děti jsou vedeny k závěrečnému úklidu, zametání pilin a uklízení nástrojů

Truhlíček (práce se dřevem pro nejmenší) začíná technikami zatloukání, nejprve do hlíny, pak do měkkého dřeva, postupně začneme brousit, kombinovat materiál a začnou vznikat první výrobky, příšerka ze špalíku, autíčko, helikoptéra… Přidáme lepení, řezání, vrtání, natírání, malování… vzniknou modely lodí, vlaků, stromů, podšálky, přihrádky na dopisy, které, když se otočí, mohou sloužit jako podstavec na čajovou konvici… Starší děti se pustí do výroby krmítek, budek, dřevěných krabic, stoliček…