Keramika pro děti ze školky

Hliněný svět

„Hlína, oheň, pravěk, objevil se člověk“

Při setkání s keramickou hlínou jsou děti uvolněné, spontánní, přirozeně tvořivé. V tomto kroužku budou mít prostor, aby takové zůstaly. Důležitý je prožitek při práci s hlínou, radost z vlastního experimentování a objevování kořenů naší kultury. Náplň programu vychází ze základních keramických technik modelování, pozvolného prohlubování vlastní zručnosti a citlivosti vnímání hmatem. Děti poznají několik druhů hlín, naučí se pracovat s keramickými nástroji a pomůckami, barvit engobami, glazovat. Poznají tvůrčí proces proměny kusu hlíny v artefakt.

Náplň a způsob práce:

lektorka předvádí dětem nový postup práce nebo způsob modelování, vycházející ze základních keramických technik jednotlivé postupy (válení, mačkání, řezání, stavění, lepení, apod.) na sebe postupně navazují a prolínají se děti si volí činnosti podle zájmu a jejich opakováním se v nich zdokonalují, pracují na vlastních námětech děti se sami „obsluhují“, mají volnost ve výběru nástrojů a pomůcek podle individuální potřeby a zájmu je respektována přirozenost a spontaneita dětí při kontaktu s hlínou důležitá je radost z práce, možnost experimentování a objevování vlastní tvůrčí síly náplň kurzu, nabízené materiály a pomůcky umožní dětem vytvářet zajímavé keramické „artefakty“. Podaří-li se nám dospělým uvolnit fantazii a vidět „trochu jinak“, najdeme ve výtvorech dětí zajímavé a krásné věci.

DĚTI JSOU VEDENY K SAMOSTATNÉ PŘÍPRAVĚ PRACOVNÍHO MÍSTA, K ZÁVĚREČNÉMU ČIŠTĚNÍ, OMÝVÁNÍ NÁSTROJŮ A UKLÍZENÍ