Keramika pro děti s rodiči

Hloubání v hlíně

„Mámo, táto, nechte mě se zapatlat“

Keramická hlína je dobře známým a vhodným materiálem, který pomáhá rozvíjet haptické vnímání světa.Tento kurz je tedy hlavně zážitkem vlastní spontaneity a je určen těm nejmenším, jejich maminkám a tatínkům. Bude se dloubat, stavět, krájet, děrovat, trhat, bouchat, mačkat, plácat, lepit na sebe, zkrátka „patláma patláma“, jako alchymisté na dvoře císaře Rudolfa II. Předpokladem kurzu je, aby každý z jeho účastníků pracoval na svém hliněném Díle samostatně, co mu vlastní síly a schopnosti dovolí. Všichni se pak budeme těšit například na to, jak budou vypadat námi vytvořené pověstné šémy v Golemově peci.

Náplň a způsob práce:

– na začátku lekce lektorka pro inspiraci dětí i rodičů předvádí nové možnosti práce s hlínou
– nabízené činnosti vycházejí ze základních keramických technik modelování upravených pro nejmenší děti. Jednoduché činnosti: plácání, bouchání, hnětení, tlačení, mačkání, hloubení, hlazení, trhání, píchání, řezání, stavění, atp. na sebe navzájem navazují a prolínají se
– děti si vybírají činnosti podle zájmu. Jejich spontánním opakováním se v nich zdokonalují. Své výtvory s oblibou stále přetvářejí
– mají možnost experimentování s hlínou, vodou a nástroji v rámci přijatelných hranic a pravidel
– děti se sami „obsluhují“, mají volnost ve výběru pomůcek k modelování
– lektorka nabízí rodičům „montessori“ přístup k tvoření s dětmi = svobodný, nezasahující, respektující dětský svět. Rozvíjející zručnost a osobitou tvořivost
– prostor pro modelování a experimentování mají i rodiče, každý si může odnést svůj vlastní výrobek
– po skončení práce, děti i rodiče omývají použité nástroje a pomůcky a ukládají je na svá místa