Hudebka pro školáky

Hudebník

Hudebka „JINAK“ znamená, že můžeš: můžeš si společně s ostatními užívat hudbu, mít z hudby radost. Mít radost z toho, že společně tvoříme. Můžeš poznávat, co všechno dokáže tvůj hlas. Můžeš experimentovat. A můžeš se zapojit do hudebních her, při kterých se i něco nového naučíš. Prostě užít si hudbu i JINAK.

Rámcový obsah kroužku:

– uchopení hudby „jinak“ za pomoci společného prožívání světa zvuků, tónů, rytmu a melodií prostřednictvím hudebních a muzikoterapeutických her
– hlasová výchova – držení těla, vnímání dechu, výslovnost, rozvíjení zpěvního hlasu, vše za použití krátkých motivujících her; improvizace s hlasem, zpívání
– procházka Královstvím houslového klíče (seznámení se s pojmy jako nota, notová osnova, houslový klíč, vlastnosti tónů atd.)
– poslech: sluchové hry s rytmem a melodií, seznamování se se zvuky hudebních nástrojů a jejich rozlišování, poslech různých ukázek hudebních žánrů a stylů…
– hra na Orffovy nástroje a také na nejrůznější hudební nástroje pocházející z jiných kultur
– hudebně pohybové hry – zrcadlení, jednoduché tance, pohybová improvizace…
– během společného prožívání světa hudby učení se komunikaci a spolupráci ve skupině
–  a také relaxační aktivity