Hudebka pro mladší

Hudebníček

Hudební hrátky pro ty, co do školy ještě nechodí

Rámcový obsah kroužku „Hudebníček“:

– hry s rytmem, melodií, harmonií
– kombinace písniček a řeči, vymýšlení nových písní – rozvoj tvořivého myšlení, smyslu pro verše a řeči
– aktivity hlasové výchovy (rozvíjení hudebních schopností a dovedností, rozvíjení zpěvního hlasu, držení těla, vnímání dechu, správná výslovnost)
– poslech: střípky vážné hudby, reprodukované lidové písně, etnická hudba, rozeznávání hudebních nástrojů…
– propojení hudby s pohybem, dramatizací a pohádkami
– hra na Orffovy nástroje a „ochutnávky“ různých etno i klasických hudebních nástrojů a povídání o nich
– relaxační aktivity (ztišení se, rozvoj představivosti, vnímání vlastního těla) – klid a ticho také patří k hudbě…