Drama

Dramatický kroužek pro děti od 6 let pod vedením Kláry Flekové, kterou školáci již znají. Děti se učí správné výslovnosti, procvičují si paměť na kratších útvarech – v básních, monolozích, dialozích, prvních hereckých etudách. Pracují ve skupině max. 8 dětí.

Kroužek je vhodný jak pro děti, které se stydí, jelikož se zde naučí, jak se prosadit, tak pro aktivnější děti mající možnost se zklidnit a soustředit se na jednu věc. Náplní jednotlivých lekcí jsou i poutavá povídání o tom, jak se tvoří kulisy a co se děje v divadelním zákulisí.

Dramatická výchova vede děti nejen k umělecké činnosti, ale také k samostatnému uvažování a dovednosti svůj názor na úrovni formulovat, k demokracii, k přirozenému vystupování na veřejnosti. Učí děti kultuře řeči a pohybu, vede je k vytvoření správného žebříčku kulturních a etických hodnot. V pedagogickém programu nechybí ani hudební, literární, výtvarná, pohybová a hlasová výchova, umělecký přednes či strukturální drama.

Děti se naučí
•     jak vystupovat na pódiu
•     jak zahrát povahově různorodé postavy
•     zábavnou a hravou formou různé říkanky a pohádky
•     správně vyslovovat a mluvit zřetelně
•     jak se tvoří kulisy a co se děje v divadelním zákulisí